دانلود رایگان آخرین شماره ماهنامه کارآفرینی ستکا

خدمات ستکا به کارآفرینان

تشخیص فرصت

کارگاه تشخیص فرصت کارآفرینی

این کارگاه در تاریخ ۲۵ آذر و ۲ دی ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

این کارگاه به صورت عملی برگزار خواهد شد. در روز اول آموزش های لازم در مورد روش های کاربردی شناسایی فرصت در بازار ایران ارائه می گردد. در پایان روز اول یک کتاب کار برای تشخیص فرصت به شرکت کنندگان داده می شود و آن ها یک هفته فرصت دارند تا با تکمیل کردن آن خود را برای روز دوم کارگاه آماده کنند.

در لینک زیر می توانید یک ویدئوی آموزشی کوتاه در مورد تشخیص فرصت کارآفرینی را به صورت رایگان مشاهده نمایید.

مشتریان ما

2
final
4-120x120
mini3
6
%da%af%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a2%d8%b3
%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3
%da%a9%d8%a7%d9%86%da%af-%d9%81%d9%88
11111
21