پیشنهادات ستکا برای شما

مشاوره راه‌اندازی کسب‌وکار

سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

تست شخصیت شناسی MBTI

تست شخصیت شناسی DISC

آیتم اول

آیتم دوم

تست سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

تست کامل MBTI

تست کامل DISC

آیتم اول

آیتم دوم

مشاوره راه‌اندازی کسب‌وکار

  • تست سنجش ویژگی‌های کارآفرینان
  • تست شخصیت شناسی DISC
  • تست شخصیت شناسی MBTI

آیتم اول

آیتم دوم

  • تست سنجش ویژگی‌های کارآفرینان
  • تست شخصیت شناسی MBTI
  • تست شخصیت شناسی DISC

کسب‌و کار خود را به ما معرفی کنید

75

عضو باشگاه کارآفرینان

1200

ساعت مشاوره تخصصی

850

نفر/ساعت آموزش

45

کسب‌وکارهای راه اندازی شده‌

3

کتاب‌های منتشر شده

با خواندن مقالات کارآفرینی اره‌ات را تیز کن

تمامی حقوق برای گروه کارآفرینی ستکا محفوظ است.