دوره تشخیص فرصت

ویدئوی آموزشی کوتاه در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینی

در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟

ضرورت کارگاه

در بحث کارآفرینی تشخیص فرصت موضوع بسیار مهمی است زیرا اگر در تشخیص فرصت درست عمل کنیم در واقع به اثربخشی فعالیت­ هایمان کمک شایانی کرده­ ایم و اگر نتوانیم فرصت مناسب را تشخیص دهیم هر چقدر کارایی ما بالا باشد باز هم ممکن است به سختی به اهدافمان برسیم. بنابراین لازم است که کارآفرین با روش­های شناسایی و ارزیابی فرصت آشنا بوده و از آنها استفاده کند.

هدف کارگاه

هدف از برگزاری این دوره آموزشی نحوه شناسایی و ارزیابی فرصت­های کارآفرینی است.

مخاطبین کارگاه