دوره هوش مالی

در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟

ضرورت کارگاه

همه ما اذعان داریم که پول نقش مهمی در موفقیت هر فردی بازی می­کند. به عبارت دیگر بدون پول دستیابی به برخی از اهداف فردی در زندگی امکان­پذیر نیست. بنابراین بایستی قوانین مدیریت پول در زندگی را بیاموزیم و هوش مالی خود را افزایش دهیم. افزایش هوش مالی یعنی استفاده و مدیریت بهره­ورتر منابع مالی در زندگی.

هدف کارگاه

هدف این کارگاه آموزش موفقیت مالی به شرکت کنندگان است به­طوری­که افراد پس از گذراندن دوره ابزارهای لازم برای مدیریت مالی در زندگی شخصی خود را داشته باشند.

مخاطبین کارگاه