معرفی دپارتمان

یکی از منابع موردنیاز برای هر کسب وکاری منابع انسانی است. کارآفرین برای بکارگیری منابع انسانی بایستی بر اساس ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی عمل کند تا با مشکل مواجه نشود. عدم آشنایی با این قوانین کسب و کار را با چالش های بزرگ و در برخی موارد جرایم غیرقابل جبرانی مواجه می کند که حل و فصل آنها به سادگی امکان پذیر نیست. در این دپارتمان، مشاوران ستکا به کارآفرینان در خصوص قوانین کار ونحوه بکارگیری منابع انسانی و پرداخت حق بیمه مشاوره می دهند.

ویدئوی راهنما

خدمات قابل ارائه

  • تنظیم انواع قراردادهای کار
  • مشاوره در خصوص دعاوی کارگری
  • مشاوره در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران
  • مشاوره در خصوص گرفتن مفاصا حساب
  • مشاوره در خصوص مسائل مربوط به تامین اجتماعی

مشاورین ما

برناردی

رزومه

برای تصمیم‌گیری بهتر پیشنهاد می‌کنیم

مقالات مفید
سوالات متداول
پرسشنامه بیمه و قانون کار

محصولات مرتبط

دوره‌های حضوری
دوره‌های ویدئویی
کتاب