معرفی دپارتمان

دیگر زندگی به شکل سنتی امکان پذیر نیست. آنها هر روز در معرض انتخاب هایی هستند که هر کدام ممکن است سرنوشت متفاوتی برای فرد رقم بزنند. تغییرات در پیرامون ما به سرعت سرسام آوری در حال گذر هستند. افراد فرصت سعی و خطا ندارند. باید تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. دپارتمان توسعه فردی ستکا به دنبال این است تا با مشاوره علمی و تخصصی به افراد به خصوص کارآفرینان در مورد توسعه توانمندی های فردی آنها را برای زندگی بهتر و کسب موفقیت در زندگی کمک کند. به همین منظور استفاده از روش های علمی مانند مدل ۴H و مدل مهارت های ده گانه و تست های شخصیت شناسی در ستکا مورد توجه قرار گرفته است.

ویدئوی راهنما

خدمات قابل ارائه

در این دپارتمان مشاوران ما می توانند خدمات زیر را به دو صورت مشاوره و یا انجام خدمات به کارافرینان ارائه کنند:

  • تست شخصیت شناسی دیسک به صورت آنلاین و ارائه خدمات مشاوره در مورد نتایج آن
  • تست MBTI به صورت آنلاین و ارایه خدمات مشاوره در مورد نتایج آن
  • تهیه برنامه موفقیت فردی بر اساس مدل موفقیت ستکا
  • مشاوره برنامه ریزی مالی شخصی

مشاورین ما

محمدباقر مرادی

رزومه

علیرضا تفرشی

رزومه

محمد نجفی

رزومه

برای تصمیم‌گیری بهتر پیشنهاد می‌کنیم

سوالات متداول
مقالات مفید
پرسشنامه توسعه فردی

محصولات مرتبط

دوره‌های ویدئویی
دوره‌های حضوری
کتاب