دپارتمان شناسایی ایده های کارآفرینی
من مشاوره می‌خواهم

رضا ضیایی

سوابق علمی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران
  • مدیر مسئول نشریه مدیریت پروژه از سال ۸۴ تا ۹۰
  • عضو گروه واژه گزینی مدیریت پروژه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال ۸۶ تا ۹۴

تجارب کاری

  • راه­ اندازی کسب ­وکار در حوزه خدمات مهندسی و مدیریت
  • راه ­اندازی شرکت بازرگانی فعال در حوزه صنایع غذایی
  • راه­ اندازی شرکت در حوزه تولید نان
  • راه­ اندازی کسب­ وکار در زمینه ساختمان
  • راه ­اندازی استارتاپ در حوزه یادگیری الکترونیکی