من مشاوره می‌خواهم

محسن سراج

سوابق علمی

  • کاردانی حسابداری گرایش مالی
  • کارشناسی حسابداری گرایش مالی
  • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران

تجارب کاری

  • حسابرس شرکت های سازمان حسابرسی
  • مدیر مالی پروژه شرکت بلند پایه
  • مدیر مالی و اداری شرکت طرح و توسعه بلند پایه
  • مدیر مالی و اقتصادی شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب
  • مشاوره مالی و اداری و بیمه ای و مالیاتی شرکتهای آرمان بروج بلند (از سال ۸۴الی ۸۷) و چهراز سایان ،راشن سازه ،  نمرود سازه ،نمایندگی بیمه اسیا ، سحر سازه ، شركت ساوا صنعت جم و مبين ۲۲۳