من مشاوره می‌خواهم

مرتضی طالبی

سوابق علمی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس مالی دانشگاه خوارزمی

تجارب کاری

  • آماده سازی و طراحی برنامههای چندرسانهای )مالتی مدیا( و طرحهای گرافیکی برای اشخاص، سازمان ها و
    موسسات
  • طراحی برنامه های اندرویدی همچون نماز مسافر و …
  • انجام پروژه های متعدد در شرکت LHW1 به عنوان برنامه نویس تحت وب ASP
  • راه اندازی وبسایت شرکتی و سازمانی متعدد