من مشاوره می‌خواهم

مصطفی موثقی

سوابق علمی

 • کارشناس نرم افزار در حوزه وب وبرنامه نویسی

تجارب کاری

برخی از سایت های طراحی شده:

 • admark.ir
 • amlakvatan.ir
 • yadup.ir
 • deylaman.ir
 • sms-panel.com
 • ebaran.ir
 • siamax.ir
 • senosa.ir
 • sbehjati.com
 • nioc.hselms.ir
 • و …