کتاب نوپای ناب

 • ترجمه کتاب The Lean Startup
 • پرفروش‌ترین کتاب سال ۲۰۱۳ آمازون در حوزه کارآفرینی
 • جزو پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز
 • ارائه‌دهنده‌ی یک رویکرد جدید در کارآفرینی

یک فصل از کتاب را رایگان دانلود کنید.

کتاب بازنگری

 • ترجمه کتاب Rework
 • یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های آمازون در حوزه کارآفرینی
 • جزو پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز
 • برگرفته از تجربه دو کارآفرین موفق

یک فصل از کتاب را رایگان دانلود کنید.

کتاب ترن هوایی کارآفرینی

 • ترجمه کتاب The Entrepreneur Roller Coaster
 • یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های آمازون در حوزه کارآفرینی
 • جزو پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز
 • برگرفته از تجربه دو کارآفرین موفق

یک فصل از کتاب را رایگان دانلود کنید.