من مشاوره می‌خواهم

رضا ضیایی

سوابق علمی

  • کاردانی تدوین فیلم فرهنگ و هنر مشهد
  • کارشناسي تدوین فیلم فرهنگ و هنر مشهد

تجارب کاری

  • ساخت ۵ فیلم کوتاه با موضوعات فرهنگی و اجتماعی در طول دوره ی تدوین وکسب ۳ لوح افتخار در بخش جشنواره فیلم دانشجویی
  • سابقه تدریس در دانشگاه و مجتمع های فرهنگی هنری در حوزه تدوین دیجیتال.
  • تدوین مستندهای متعدد با موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی و پخش در شبکه های سراسری.
  • تدوین و کارگردانی کلیپ و تیزر های تبلیغاتی ،جهت پخش از شبکه های ملی و استانی.
  • فعالیت در شبکه استانی خراسان رضوی بمدت ۳ سال در واحد تدوین.
  • فعالیت در شبکه استانی سمنان بمدت ۳ سال در واحد تدوین.
  • مسئول واحد تدوین گروه هنری مصور، بزرگترین مجموعه تولید آثار هنری در خراسان رضوی بمدت ۴ سال.
  • همکاری با معاونت اجتماعی استان های سمنان و خراسان رضوی در تولید مستندهای تلویزیونی با موضوع ترافیک ، اعتیاد ، امنیت و …