دوره مدل کسب‌وکار

در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟

ضرورت کارگاه

مدل کسب‌وکار به کارآفرینان کمک می‌کند با یک نگاه جامع جوانب مختلف کسب‌وکار خود را بشناسند و برای برنامه‌ریزی و جهت‌دهی به کسب‌وکار خود با شناخت تصمیم‌گیری کنند. این ابزار در حال تبدیل شدن به یک ابزار متدوال کارآفرینی است و جایگزینی برای روش‌های سنتی همانند طرح کسب‌وکار است.

هدف کارگاه

هدف از برگزاری این دوره آموزش تهیه مدل کسب­وکار برای یک فرصت کارآفرینانه است.

مخاطبین کارگاه