کارآفرینان موفق جهان : استیو جابز – موسس اپل

کارآفرینان موفق جهان

سخنان استیو جابز

کارآفرینان موفق جهان : بیل گیتس – موسس مایکروسافت

کارآفرینان موفق جهان

سخنان بیل گیتس

کارآفرینان موفق جهان : هنری فورد – موسس فورد

کارآفرینان موفق جهان

سخنان هنری فورد

کارآفرینان موفق جهان : استیو جابز – موسس اپل

کارآفرینان موفق جهان

سخنان استیو جابز

کارآفرینان موفق جهان : مارک زاکربرگ – موسس فیس بوک

کارآفرینان موفق جهان

سخنان مارک زاکربرگ

محصولات مرتبط

خدمات مشاوره ستکا
دوره‌های حضوری
دوره‌های مجازی
کتاب‌های کارآفرینی