نشست فرصت های کارآفرینی: اصلاح نژاد دام سبک

با حضور دکتر محمد مرادی استاد دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت دام گشتر پیشگام

 زمان برگزاری :

  • سه شنبه: ۹۹/۶/۴  ساعت : ۱۷- ۱۵:۳۰

موضوعات نشست:

  • وضعیت صنعت دامپروری در کشور
  • اقتصاد دامپروری
  • چرا باید اصلاح نژاد دام انجام شود
  • نکات مهم در اصلاح نژاد دام
  • نتایج اصلاح نژاد
  • آینده دامپروری در ایران
  • پرسش و پاسخ

توجه: نشست به صورت مجازی است

می خواهم در این نشست ثبت نام کنم

این نشست برگزار شد.