Friday 21 October 2016 / جمعه 30 مهر 1395
کلینیک توسعه فردی

کلینیک توسعه فردی

نوپای ناب

نوپای ناب

آکادمی

یادآپ

فروشگاه

فروشگاهآشنایی با قوانین چک

آشنایی با قوانین چک

یک کارآفرین نه به اندازه یک حقوقدان بلکه در حد نیازش باید با قوانین حقوقی پرکاربرد آشنا باشد. آشنایی با قوانین چک یکی از موارد است. متاسفانه کارآفرینان در مورد مسائل حقوقی آشنایی با قوانین چک اطلاعات کمی دارند و این موضوع موجب می‌شود هزینه‌های بعضاً سنگینی پرداخت کنند. در این نوشته سعی دارم در مورد یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری در ایران یعنی چک صحبت کنم.

امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و به دلیل مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، سعی وافر دولت‌ها بر این قرارگرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن‌چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به‌راحتی آن را در روابط مالی خود به‌کارگیرند. به همین دلیل نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت‌ساز و خطیر است.  چک در نظام حقوقی ایران به دو شیوه مورد حمایت قرار می‌گیرد:1- حمایت حقوقی که همانند سایر اسناد تجاری از قبیل سفته مطابق قانون تجارت به عمل خواهد آمد.2- حمایت کیفری: که به دلیل اهمیت چک و مشکلات مربوط به صدور چک بلامحل از طریق مراجع کیفری مطابق قانون صدور چک به عمل خواهد آمد.( تعریف و تفاوت این دو بعداً ذکر خواهد شد.

 آشنایی با قوانین چک 

چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه (بانک) دارد کلاً یا بعض مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به این ترتیب فرد مبالغی را که نزد بانک گذاشته است، از طریق صدور چک به دیگری واگذار می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر چک برگ خاصی است که یکی از بانک‌ها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل‌استفاده یا واگذاری آن‌ها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب گذاشته است. چک درواقع یک سند عادی است و تنها یک نوشته ساده نیست. قانون صدور چک انواع چک‌ها را چنین برمی‌شمارد:

۱- چک عادی

مهم‌ترین و شایع‌ترین نوع چک همان «چک عادی» است. چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌نمایند؛ یعنی افراد از بانک می‌خواهند که پولی را که نزدش دارند به دیگری،  یعنی دارنده چک، پرداخت نماید. دارنده این چک تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲- چک تأییدشده

چک تأییدشده هم مانند چک عادی، چک افراد عهده بانک هست؛چک تأییدشده چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. با این وجود در بانک‌های ایران تایید چک متداول نیست.

۳- چک تضمین‌شده و چک مسافرتی

اما چک تضمین‌شده و چک مسافرتی، چک‌ بانک به عهده بانک هستند. یعنی خود بانک باید آن‌ها را صادر نماید. چک مسافرتی در تمام شعب بانک پرداخت می‌شود. (در حال حاضر استفاده از چک مسافرتی همانند پول نقد جاافتاده است.) چک تضمین‌شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. این چک طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می‌شود و فوت و حجر و ورشکستگی صادرکننده آن، خللی به حقوق دارنده چک وارد نمی‌کند.

در چک باید محل و تاریخ صدور قیدشده و به امضای صادرکننده برسد؛ پرداخت وجه نباید مدت داشته باشد و وجه چک باید به‌محض ارائه پرداخت شود.( تاریخ چک باید به‌روز باشد)؛ از چک مدت‌دار حمایت کیفری به عمل نمی‌آید. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد.

هم‌چنین ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.(به این معنی که مسئول پرداخت چک خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است از او شکایت مدنی و یا کیفری به عمل آید. )

آشنایی با قوانین چک

آشنایی با چک

نکات حائز اهمیت در خصوص قوانین چک:

-از نظر قانون تجارت افراد زیر دارنده چک به حساب می‌آیند:

  • کسی که چک در وجه او صادر گردیده
  • کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده
  • حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل)
  • قائم‌مقام قانونی افراد بالا

-هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

- چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

-درصورتی‌که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دارنده چک برای تعقیب کیفری باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نماید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کند، در غیر این صورت دیگر امکان طرح شکایت کیفری نیست.

-کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. به‌عنوان مثال اگر فرد الف چکی از شخص ج داشته باشد و آن را به بانک ببرد اما به دلیل عدم وجود موجودی، چک پرداخت نشود و بانک آن را برگشت بزند و پس از آن، این  چک را به دلیل طلبش به فرد ب انتقال دهد، ب حق شکایت کیفری از ج را نخواهد داشت. اما اگر این چک مثلا به ب به ارث رسیده باشد، امکان شکایت کیفری از بین نمی‌رود.

-درصورتی‌که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و بدین ترتیب حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

-صادر‌کننده نباید، در زمان مندرج در چک، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در زمان سررسید در حساب وی وجه نباشد. همچنین نباید دستور پرداخت نشدن چک را صادر کند یا اینکه نباید چک را به شکل غیر صحیح تنظیم کند. در صورت عدم مطابقت امضاء، قلم‌خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

-صادرکننده چک( یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها) با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده( و اطمینان از اینکه او صادرکننده چک است) از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند. هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت‌شده ثابت گردد(یعنی ثابت شود که چک گم نشده بوده است یا از طریق سرقت  و … به دست نیامده بوده است) دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر باید کلیه خسارات وارد بر دارنده چک را نیز بپردازد. دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

- چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد، صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌ پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌ انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

-چک‌های صادره از صندوق قرض‌الحسنه چک محسوب نمی‌شوند چراکه صندوق قرض‌الحسنه بانک نبوده و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیستند. این چک‌ها در واقع نوعی حواله هستند که دارنده آن‌ها نه از مزایای کیفری اسناد تجاری بهره‌مندند و نه می‌توانند از مزایای قانون تجارت و قانون ثبت اسناد استفاده کنند. این چک‌ها در واقع اسناد عادی و مطالبه‌ی وجه آن‌ها منوط به رعایت تشریفات مربوط به مطالبه اجرای مفاد اسناد عادی است.

- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به‌علاوه امضاکننده چک طبق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. به‌عنوان مثال در جایی که مدیرعامل یک شخص حقوقی به نمایندگی از شخص حقوقی، چکی را امضا می‌کند، هم خود مدیرعامل و هم شرکت با هم و متضامنا مسئول پرداخت چک خواهند بود.

آشنایی با قوانین چک

آشنایی با چک

در شماره بعدی ماهنامه کارآفرینی ستکا طرق حمایت از چک، حمایت مدنی و کیفری و تفاوت آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

برای مطالعه بخش دوم این مقاله روی آشنایی با قوانین چک کلیک کنید


زهره مومنی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق)

لینک کوتاه این نوشته

نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>