n00031106-b1

۳ میلیارد نفر کاربران اینترنت در جهان

تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان در انتهای سال ۲۰۱۴ میلادی به حدود سه میلیارد خواهد رسید.

نرخ نفوذ کاربر اینترنت در سطح جهان به ۴۰ درصد رسیده که ۷۸ درصد این تعداد متعلق به کشورهای توسعه یافته و ۳۲ درصد متعلق به کشورهای در حال توسعه است و نرخ رشد در سال ۲۰۱۴ میلادی در کشورهای توسعه یافته پایین باقی خواهد ماند ولی نرخ نفوذ در این کشورها ۳٫۳ درصد است در حالی که این میزان در کشورهای در حال توسعه ۸٫۷ درصد است.

بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، در حدود ۲۰ درصد از جمعیت آفریقا تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی برخط خواهند بود و این میزان در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ درصد بوده است. نزدیک به دو نفر از هر سه نفر در کشورهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی از اینترنت استفاده خواهند کرد.

ضریب نفوذ اینترنت اروپا در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به ۷۵ درصد خواهد رسید، یعنی سه نفر از هر چهار نفر از اینترنت استفاده خواهند کرد لذا اروپا بالاترین ضریب نفوذ در سراسر جهان را دارا است.

یک سوم از جمعیت آسیا و اقیانوسیه در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی برخط خواهند بود و در حقیقت در حدود ۴۵ درصد از کاربران اینترنت دنیا متعلق به این منطقه است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *