درباره ما

تغییرات و تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه‌های علمی و فنی، چالش‌های پیاپی نظم اقتصادی-اجتماعی، کاهش ذخائر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاری موجبات توجه عمیق‌تر سیاستگذاران و اندیشمندان معاصر را به مفهوم کارآفرینی فراهم نموده است تا آنجا که الگوی توسعه را در توسعه مبتنی بر کارآفرینی قلمداد نموده‌اند.

ما به عنوان گروهی از کارآفرینان و مشاوران مدیریت بر آن شدیم تا با راه‌اندازی گروه کارآفرینی ستکا به کارآفرینی در کشور از طرق زیر کمک کنیم:

  • نشر اطلاعات در حوزه کارآفرینی و دانش های مدیریت کسب‌وکار
  • تولید محصولات آموزشی کارآفرینی
  • مشاوره به کارآفرینان در حوزه‌های مختلف کارآفرینی
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارآفرینان
  • کمک در جهت شناخت فرصت‌های کارآفرینی در کشور
  • ثبت و انتشار تجربیات کارآفرینان برتر دنیا و ایران در حوزه‌های مختلف

چشم انداز ما

بزرگترین مرجع مشاوره، آموزش و تحقیق کارآفرینی در کشور تا سال ۱۳۹۵

ماموریت ما

مشاوره، آموزش، تحقیق و متصل کردن حلقه‌های ایده، تیم و منابع کارآفرینی

ما در جهت تحقق چشم‌انداز و ماموریت ستکا به کمک و راهنمایی همه ذینفعان کارآفرینی در کشور نیاز داریم. منتظر تماس شما هستیم.