بسته آموزشی بیمه تامین اجتماعی

در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟

ضرورت کارگاه

در دنیای کسب‌وکار امروز و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت بیکاری در جهان روبه گسترش است. صاحبان کسب‌وکار به دنبال نیروهایی هستند که با توجه به شرایط و ارزش‌های سازمانی آن‌ها بتوانند در حوزه کاری خود به بهترین شکل انجام مسئولیت‌ نمایند.

از سوی مقابل برخورداری از بیمه تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره خواسته همه کارگران است.

از این رو تسلط و شناخت بر این موضوع بر همه کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار ضروری است.

هدف کارگاه

هدف از برگزاری این دوره آموزشی لزوم ضرورت بیمه تامین اجتماعی برای صاحبان کسب‌وکار است.

ویدئوی آموزشی کوتاه در زمینه بیمه تامین اجتماعی

300,000 تومان 250,000 تومان