بسته آموزشی قانون کار

در این کارگاه چه چیزی می آموزیم؟

ضرورت کارگاه

زندگی در دنیای امروز با گذشته‌ها بسیار متفاوت است. نظام‌های اقتصادی مرتبا در حال تغییر است و نمی‌توان به آینده آن مطمئن بود. اگر یک کسب‌وکار را بنگاه اقتصادی در نظر بگیرد یکی از مهمترین ارکان آن منابع انسانی است. هر کارآفرین یا صاحب کسب‌وکار برای بهروی بهینه سازمانی باید مدیریت نیروی انسانی خود را تحت کنترل ذاشته باشد. بنابراین دانش قانون کار و تسلط برآن از الزامات ضروری برای هر صاحب کسب‌وکار است.

عدم آشنایی با این قوانین کسب و کار را با چالش های بزرگ و در برخی موارد جرایم غیرقابل جبرانی مواجه می کند که حل و فصل آنها به سادگی امکان پذیر نیست.

هدف کارگاه

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان با قانون کار است.

ویدئوی آموزشی کوتاه در زمینه قانون کار

300,000 تومان 250,000 تومان