کتاب ترن هوایی کارآفرینی

رازهای کارآفرین شدن را از زبان یک کارآفرین موفق بشنوید.

اگر می خواهید به رازهای کارآفرینان موفق دنیا پی ببرید و بدانید آنها چگونه موفق شده اند کتاب ترن هوایی را بخوانید. این کتاب توسط دارن هاردی مدیر نشریه

موفق SUCCESS نوشته شده است و حاصل تجربه برخی از کارآفرینان دیگر و خود دارن است. حالا دیگر همه می دانند که کارآفرینی حوزه عمل است تا حرف. آنان

که می خواهند کارآفرین شوند بایستی جدا از تئوری ها و نظریه ها پای صحبت کارآفرینان بزرگ بنشینند و از آنها بیاموزند. اگر شما می خواهید کارآفرین شوید

راهی جز این نیست. کتاب ترن هوایی یکی از کتاب هایی است که سرشار از تجارب ناب کارآفرینان است. پس آن را فقط نخوانید بلکه قورتش دهید.