نوشته‌ها

استارت آپ چیست
ماهنامه کارآفرینی، ماهنامه ستکا، آموطش کارآفرینی، مرکز کارآفرینی
مقالات کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، کارآفرینان موفق، مشاوره کارآفرینی
اخبار کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، ترویج روحیه کارآفرینی، کسب وکار، اشتغال زایی، سرمایه گذاری، کارآفرینی

تدوین برنامه ترویج آموزش کارآفرینی

/
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار کاریابی‌ها را حلقه واسط می…
اخبار اقتصادی، اخبار کارآفرینی، اشتغال زایی، کسب وکار، سرمایه گذاری، مدل های کسب و کار

کدام الگوی کسب‌وکار مناسب سازمان شما است؟

/
الگوهای مدل کسب‌وکار الگوها معمولا زیربنای طراحی را تشکیل می‌دهند…