نوشته‌ها

n00362502-b

آخرین آمار از وضعیت بازار کار کشور

/
اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر از طریق بخش خدمات، حدود ۷ میلیون ن…
1889212

هدایت زنان به بازار کار و حمایت از تولیدات آنها

/
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران بر ضرورت هدایت زنان ب…