نوشته‌ها

اخبار کارآفرینی، کسب وکار، بنگاه های زود بازده، وزارت کار

چرا SME‌ها در ایران باید گسترش یابد؟ بنگاه‌های کوچکی که جهان را اداره می‌کنند...

/
در حالی که در ایران کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار به عنوان …