نوشته‌ها

IMG20251832

طرح‌های دولت برای توسعه اشتغال

/
وزیر کار از طرح‌های دولت برای توسعه اشتغال خبر داد و گفت: «90هزار…