نوشته‌ها

1408427455591_Alzahra29

حفظ 95 درصد اشتغال با حمایت از کارگاههای کوچک

/
عضو هیات مدیره کانون شورای کار استان تهران گفت: وقتی 95 درصد اشتغا…