نوشته‌ها

n00362502-b

آخرین آمار از وضعیت بازار کار کشور

/
اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر از طریق بخش خدمات، حدود ۷ میلیون ن…