نوشته‌ها

1410339112826_2

شرایط پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک

/
‌معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل صندوق ضمانت سرمایه‌گذ…