نوشته‌ها

اخبار کارآفرینی، صنایع گردشگری، کسب وکار، صنعت، کارآفرینی

کمبود خلاقیت و نوآوری آفت تولید محصولات دستی

/
دنیای اقتصاد: تولید محصولات دستی به یک شیوه، استفاده از مواد…