نوشته‌ها

22-601

افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه به 7 میلیارد تومان/طرح‌های دانش بنیان در اولویت

/
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از افزایش سقف صدور ض…