نوشته‌ها

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، اخبار کارآفرینی، سرمایه گذاری، کارآفرینی، جهش اقتصادی

آغاز یک جهش بزرگ در اقتصاد ایران

/
علی طیب نیا در مراسم سالگرد تأسیس بانک صنعت و معدن گفت: در س…