نوشته‌ها

n00332506-b

ایجاد 25 هزار شغل در صنعت خودرو با یک جرقه!

/
وزیر کار دولت یازدهم با تشریح عملکرد یکساله وزارتخانه متبوعش از اح…