نوشته‌ها

ماهنامه کارآفرینی، ماهنامه ستکا، استارتاپ گرایند

چهارمین استارتاپ گرایند تهران

/
چهارمین استارتاپ گرایند تهران، کارآفرینان و فعالان حوزه وب برای شنیدن داستان مو…
مدیریت پول در زندگی

ادبیات ثروتمندان در مدیریت پول

/
تحقیقاتی که از ثروتمندان به‌عمل‌آمده است، نشان می‌دهد که این قشر جامعه…