نوشته‌ها

14-7-21-181825summer-school_2_

مدرسه تابستانی شریف، مدرسه بچه درس‌خوان‌ها نیست!

/
فاز نخست اولین مدرسه تابستانی کسب و کار شریف با هدف تقویت مها…