نوشته‌ها

marakez1

وزارت صنعت، مراکز تحقیقاتی را به عنوان تولیدکننده شناسایی کند

/
تهران - ایرنا - مدیرعامل یک مرکز تحقیقات معدنی معتقد است: وزارت صنعت، م…