نوشته‌ها

IMG10532812

رشد واحدهای صنعتی با مراکز تحقیق و توسعه

/
شاتا: علی‌اصغر توفیق  در نخستین گردهمایی مدیران مراکز تحقیق و توسعه واحدهای …