نوشته‌ها

اخبار کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، کسب وکار

تعیین دستمزد 94 بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

/
وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تع…