نوشته‌ها

صنایع کوچک، کارآفرینی، کسب و کار

تصویر صنایع کوچک تا سال 96

/
گروه صنعت و معدن: در حالی گفته می‌شود که بیش از پنج هزار و 400 واحد…