نوشته‌ها

100868056629

مردم ایران در چه بخشهایی کار می کنند؟ / صنعتی ترین استانها را بشناسید

/
اقتصاد > بازارکار - مهر نوشت:اشتغال حدود 10 میلیون نفر از طریق بخ…