با دوره‌های آموزشی ستکا جلوتر از دیگران هستید

به‌صرفه

کاربردی

همیشه و همه‌جا

لیست دوره‌های آموزشی ستکا و نحوه برگزاری آنها بزودی اعلام می‌شود. برای اطلاع از این دوره‌ها، آدرس ایمیل‌تان را در فرم زیر وارد کنید.

دوره شناسایی ایده خوب

چگونه یک ایده برای راه اندازی کسب و کار پیدا کنیم و مطمئن شویم که ایده خوبی است؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

چگونه یک ایده برای راه اندازی کسب و کار پیدا کنیم و مطمئن شویم که ایده خوبی است؟

5 درس. 11 ساعت
اطلاعات بیشتر

دوره ثبت برند

How to build a successful email newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a successful email newsletter

5 lessons - 4:11 hours
View Course

دوره قانون کار

How to use online reviews to boost your business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to use online reviews to boost your business

5 lessons - 4:11 hours
View Course

دوره بیمه تامین اجتماعی

Best Practices For Linkedin Features Used For Social Recruiting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

Best Practices For Linkedin Features Used For Social Recruiting

5 lessons - 4:11 hours
View Course

دوره مالیات بر ارزش افزوده

How to build a social media crisis management strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to build a social media crisis management strategy

5 lessons - 4:11 hours
View Course

دوره آشنایی با وظایف مالیاتی شرکت ها

How to Launch a Successful Online Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. aulla sit amet magna sodales, interdum tortor etlert of dictum mauris loean ultricies lectus quis gravida urna interdum quam bibend.

How to Launch a Successful Online Community

5 lessons - 4:11 hours
View Course