خدمات مشاوره ستکا برای شرکت‌های بزرگ

توسعه منطقه‌ای

برخی از نهادها و شرکت‌های بزرگ بنا به رسالت سازمانی یا در راستای اجرایی کردن برنامه‌های راهبردی خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به توسعه منطقه‌ای و توانمندسازی جوامع محلی می‌پردازند. ستکا با اجرای موفق پروژه استقرار اکوسیستم کارآفرینی در استان کرمان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران می‌تواند راهکارهای نوآورانه‌ای به شما پیشنهاد دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا  فرم روبرو را تکمیل کنید.