خدمات مشاوره ستکا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

عارضه‌یابی

اگر کسب و کاری دارید و می خواهید نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید، وضعیت فرایندها، سوددهی و منابع انسانی را بدانید و برای بهبود کسب و کارتان یک برنامه جامع داشته باشید، بایستی ابتدا کسب و کارتان عارضه یابی شود

تهیه برنامه بازاریابی

انتخاب یک ایده خوب و بررسی هم جانبه آن در ابتدای سفر کارآفرینی یک گام مهم برای راه اندازی یک کسب و کار موفق است. ما آماده هستیم تا ایده های شما را ارزیابی کنیم و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را در اختیارتان بگذاریم.

ثبت شرکت، برند، اختراع

اگر کسب و کاری دارید و می خواهید نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید، وضعیت فرایندها، سوددهی و منابع انسانی را بدانید و برای بهبود کسب و کارتان یک برنامه جامع داشته باشید، بایستی ابتدا کسب و کارتان عارضه یابی شود