انواع شرکت ها در ایران

شرط لازم برای اداره موفقیت یک کسب‌و کار آشنایی با انواع شرکت‌هایی است که می‌توان طبق قوانین کشور راه‌اندازی کرد. هر یک از شرکت‌ها برای هدف خاصی طراحی شده است. کارآفرین باید با شناخت کامل ابعاد هر یک از آن‌ها، قالب مناسب برای کسب‌و کار خود را انتخاب کند. اما قبل از پرداختن به مسئله […]