بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک

بازاریابی کسب و کارهای کوچک امری حیاتی برای کارآفرینان و مدیران این دسته از کسب‌وکارها است. زمانی که همه در تعطیلات هستند این افراد بایستی وقت خود را صرف برنامه‌ریزی بازاریابی کنند زیرا این فرآیند زمان‌بر است. هر کسب‌وکاری بایستی طرح بازاریابی خود را در افق یک و سه ساله تدوین کند. همچنین بایستی رقبای خود […]