بازاریابی محتوا

یکی از انواع مختلف بازریابی، بازاریابی از طریق محتوا است. در بازاریابی محتوا تلاش می‌شود با استفاده از تولید و به‌هم‌رسانی محتوا (متن، فیلم، صوت، اینفوگرافیک و …) مشتریان جذب و حفظ شوند. متن، فیلم، صوت و اینفوگرافیک شکل‌های مختلف و رایج محتوا هستند. این نوع بازاریابی، روشی بسیار خوب برای بهبود رتبه سایت در […]