فرایند فروش در بازارهای تجاری

فرایند فروش چیست؟ جایی است که تمام زحمات شما قرار است به بار بشیند و مشتری بابت زحماتی که جهت برطرف کردن نیاز وی کشیده‌اید شما را شناسایی کرده و از شما قدردانی کند. در این مقاله سعی کرده‌ایم ضمن ایجاد یک نگاه فرایندی به این مقوله، با یک فرایند ساده 6 مرحله ای در […]