آداب مذاکره با سرمایه‌گذار

در این مقاله هفت نکته مهم برای مذاکره با سرمایه‌گذارانی که به کمک آنها نیازمندید را شرح خواهیم داد: برای رقابت آماده باشید امکانات و حمایت سرمایه‌گذاران محدود است. بنابراین برای بدست آوردن توجه و پشتیبانی آن‌ها با شرکت‌های دیگری که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند بایستی رقابت کنید. تمایل یک مؤسسه سرمایه‌گذاری جهت صرف کردن وقت […]

مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

[av_slideshow_full size=’featured_large’ stretch=” animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’ src=” attachment=” attachment_size=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’] [av_slide_full id=’8305′ slide_type=” video=’http://’ mobile_image=” video_format=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” custom_title_size=” custom_content_size=” caption_pos=’caption_bottom’ link_apply=” link=” link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=” link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=” link_target2=” font_color=” custom_title=” custom_content=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”][/av_slide_full] [/av_slideshow_full] [av_slideshow_full size=’featured’ stretch=” animation=’slide’ […]